پلن های ماهانه

تمامی پلن ها برروی دیتا سنتر برج میلاد ارائه میشوند

سیستم مانیتورینگ/سیستم حضور و غیاب/ مودل فارسی/ آزمون آنلاین/ تکالیف کلاسی

از  ویژگی های تمامی پلن های زیر است

برای داشتن آدرس اختصاصی خودتان درخواست خود را از طریق منوی تماس با ما اعلام کنید.